Sedinta CNCNC din 5 aprilie

28.03.2018

ORDINEA DE ZI

a şedinţei  Comisiei naţionale

 pentru consultări şi negocieri colective

din 5 aprilie 2018, ora 15:00 

Casa Guvernului, et. I, Sala de şedinţe (intrarea din str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni)

 

  1.                    Cu privire la organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice centrale cu competenţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Raportori  - Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Inspectoratul de Stat al Muncii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

  1.                    Cu privire la organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel ramural.

Raportori - Secretariatul CNCNC, ministerele, patronatele şi sindicatele conform ramurii

  1.                    Examinarea propunerii CNSM privind asocierea la Acordul Global "GLOBAL DEAL" a partenerilor de dialog social Guvern-Sindicate-Patronate.

Raportor – Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova

  1.                    Cu privire la desfăşurarea reformei sistemului de salarizare în sectorul bugetar.

Raportor - Ministerul Finanţelor.

  1.                    Examinarea situației salariaților în cazul insolvenței angajatorului.

Raportori – Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Ministerul Finanţelor

  1.                    Audierea raportului cu privire la realizarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.  1473  din  30.12.2016.

Raportor - Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

  1.                    Cu privire la noua componență nominală a consiliilor de specialitate permanente ale Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective.

Raportor – Secretariatul CNCNC.