Şedinţa Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective din 22.12.2016

20.12.2016

ORDINEA DE ZI

a şedinţei  Comisiei naţionale

 pentru consultări şi negocieri colective

 

din 22 decembrie 2016, ora 15:00

Casa Guvernului, et. I, Sala de şedinţe (intrarea din str. Puşkin)

 

 

  1.      Examinarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017 – 2021.

Raportor – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

  1.      Cu privire la activitatea Comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură

Raportori – Preşedinţii comisiilor de ramură.

  1.      Aprobarea Planului de activitate al CNCNC pentru semestrul I al anului 2017.

Raportor – Secretariatul CNCNC.

  1.      Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei naţionale pentru   consultări şi negocieri colective.

Raportor – Secretariatul CNCNC.