Şedinţa Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective din 02.12.2016

20.12.2016

ORDINEA DE ZI

a şedinţei  Comisiei naţionale

 pentru consultări şi negocieri colective

 

din 2 decembrie 2016, ora 10:00

Casa Guvernului, et. I, Sala de şedinţe (intrarea din str. Puşkin)

 

  1.      Examinarea situaţiei din sistemul de achiziţii publice.

 Raportori – CNPM, Ministerul Finanţelor.

  1.      Ехaminarеa situaţiеi în  сazul înstrainării dе către   agеnţii есоnomiсi a bunurilor imobilе.

Raportori – CNPM, Ministerul Finanţelor, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.

  1.      Examinarea proiectul de Hotărîre a Guvernului ”Privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporar” ce vine să transpună în legislaţia naţională Directiva 91/383/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporar.

Raportor – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

  1.      Cu privire la modul de reglementare a activităţii antreprenorilor individuali.

Raportor - Ministerul Economiei.

  1.      Cu privire la restanţele la plata salariilor şi măsurile de lichidare a lor.

Raportori - CNSM,  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.