Şedinţa Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective din 13.10.2016

20.12.2016

ORDINEA DE ZI

a şedinţei  Comisiei naţionale

 pentru consultări şi negocieri colective

din 13 octombrie 2016, ora 14:00

Casa Guvernului, et. I, Sala de şedinţe (intrarea din str. Puşkin)

 

  1.      Examinarea Proiectului  Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative care ţin de politica bugetar-fiscală şi vamală pentru anul 2017.

 Raportor – Ministerul Finanţelor.

  1.      Cu privire la reformarea  sistemului  fiscal  şi  elaborarea  unei versiuni  noi a Codului Fiscal.

Raportor – Ministerul Finanţelor.

  1.      Examinarea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Codului muncii.             

Raportor – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

  1.      Examinarea proiectul de Hotărîre a Guvernului ”Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de cîmpuri electromagnetice” ce vine să transpună în legislaţia naţională Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (cîmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE].

                Raportor – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei .