Sedinţa Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective din 16 iunie 2016

05.07.2016

ORDINEA DE ZI

a şedinţei  Comisiei naţionale

 pentru consultări şi negocieri colective

 

din 16 iunie 2016, ora 15:00

Casa Guvernului, et. I, Sala de şedinţe (intrarea din str. Puşkin)

 

 

  1.      Examinarea proiectului legii cu privire la zilieri.

Raportor – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

  1.      Aplicarea legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă şi prevenirea accidentelor de muncă în anii 2014-2016.

Raportori – Inspectoratul de Stat al Muncii, Ministerul Sănătăţii.

  1.      Cu privire la mersul respectării convenţiilor colective (nivel naţional).

Raportori – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, CNPM, CNSM.

  1.      Cu privire la mersul elaborării standardelor ocupaţionale şi activitatea Comitetelor sectoriale.

Raportor – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Comitetele sectoriale.

  1.      Aprobarea noilor componenţe ale Consiliilor de specialitate ale CNCNC.

Raportor – Secretariatul CNCNC.