Sedinţa Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective din 26 aprilie 2016

10.06.2016

ORDINEA DE ZI

a şedinţei  Comisiei naţionale

 pentru consultări şi negocieri colective

din 26 aprilie 2016, ora 14:00

 

Casa Guvernului, et. VI, Sala de şedinţe (intrarea din str. Bănulescu-Bodoni)

 

  1.      Cu privire la mersul realizării Hotărîrii Guvernului nr. 477 din 28.06.2011 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru” diminuării muncii nedeclarate şi achitării salariului „în plic” .

Raportori - Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Confederaţia Naţională a Patronatului din Moldova

  1.      Cu privire la transpunerea Directivelor UE, vizate în Capitolul IV al Acordului de Asociere UE-RM, în legislaţia naţională.

Raportor- Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

  1.      Cu privire la examinarea proiectului de modificare şi completare a Legii patronatelor.

Raportori - Confederaţia Naţională a Patronatului din Moldova, Ministerul Justiţiei.