Proiectul politicii fiscale și vamale și proiectele bugetelor pentru anul 2021 pe agenda de dezbatere a Comisiei tripartite

30.11.2020
Proiectul politicii fiscale și vamale și proiectele bugetelor pentru anul 2021 pe agenda de dezbatere a Comisiei tripartite

Astăzi, 30 noiembrie, Comisia națională pentru consultări și negocieri colective a examinat patru subiecte importante: proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2021,  proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021,  proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021 și proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021.

Astfel, au fost prezentate principalele măsuri de politică vamală și fiscală pentru următorul an axate pe: uniformizarea cotelor de impozitare a veniturilor, modificări la scutirile acordate persoanelor fizice, programele de susținere directă a activității de întreprinzător, impozitarea veniturilor financiare, eliminarea impozitării dividendelor distribuite persoanelor juridice, modificări la cota TVA și dreptului la deducerea TVA, reglementarea cotelor accizelor pe o perioadă de 3 ani, eliminarea prohibițiilor la importul mijloacelor de transport, plafonarea taxelor locale, introducerea unor facilități fiscale pentru anumite categorii de beneficiari, măsuri de diminuare a numerarului în economie, etc.

De asemenea, a fost realizată o prezentare în detalii a proiectul legii bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondului asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021. În acest sens, a fost reflectată prognoza indicatorilor macroeconomici 2021, indicatorii bugetului public național pentru anul 2021, structura veniturilor și a cheltuielilor, principalele fonduri și programe susținute din bugetul de stat, precum și surse externe, prioritățile de alocări sociale și medicale, precum și principalele măsuri în domeniul ocrotirii sănătății pentru următorul an. //Notă: Potrivit prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anul 2021, produsul intern brut va constitui 221,4 miliarde lei, o creștere nominală cu 4,7% în raport cu anul 2020. Salariul nominal mediu lunar va constitui 8 716 lei, o creștere nominală cu 10,3 % comparativ cu anul 2020. Fondul de remunerare a muncii se prognozează a fi 62,8 miliarde lei în 2021. Conform indicatorilor generali ai BPN pentru anul 2021 sunt planificate venituri în valoare de 66 914,2 mii lei și cheltuieli în valoare de 81 305,2 mii lei. Pentru anul 2021 în bugetul de stat sunt prevăzute transferuri către alte bugete (BASS, FAOAM, Bugete locale) în valoare de 29 438,4 mii lei. //.//.

Membrii Comisiei au susținut proiectele prezentate, cu unele propuneri de îmbunătățire și considerare.

2.jpg
3.jpg
6.jpg
5.jpg