Astăzi, 25 noiembrie, a avut loc ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective

25.11.2019
Astăzi, 25 noiembrie, a avut loc ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective

Activitatea Comisiei naționale a fost relansată prin punerea în discuții a patru subiecte importante: (i) proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020, (ii) proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020, (iii) proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, (iv) proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020.

Astfel, au fost prezentate principalele  măsuri de politică vamală și fiscală pentru următorul an axate pe: tratamentul fiscal pentru sucursala, deducerea datoriilor compromise de până la 1000 lei, excluderea limitării dreptului la deducere a amortizării autoturismelor, modificarea mecanismului de calculare a impozitului asupra sumelor donate, deducerea plăților (aferente salariaților) din care au fost reținute impozite salariale, calculare și atribuire a cheltuielilor aferent mijloacelor fixe, revizuirea modalității de stabilire a limitelor de deducere a produsele perisabile, modificarea termenului de achitare a TVA pentru serviciile importate și modificarea termenului de achitare a accizei, aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de nerezidenți, etc.

De asemnea, a fost realizată o amplă prezentare a proiectul legii bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020. În acest sens, a fost reflectată prognoza indicatorilor macroeconomici 2020, indicatorii bugetului public național pentru anul 2020, structura veniturilor și a cheltuielilor, principalele fonduri și programe susținute din bugetul de stat, precum și surse externe, prioritățile de alocări sociale și medicale, precum și punerea în aplicare a mecanimsului de salarizare //Notă: Potrivit prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anul 2020, produsul intern brut va constitui 227,9 miliarde lei, o creștere nominală cu 9,4% și creștere reală cu 3,8% în raport cu anul 2019. Salariul nominal mediu lunar va constitui 7 953 lei, o creștere nominală cu 8,7 % comparativ cu anul 2019. Fondul de remunerare a muncii se prognozează a fi 58,2 miliarde lei în 2020//

Membrii comisiei au susținut proiectele prezentate, cu unele propuneri de îmbunătățire și considerare pentru viitor, inclusiv pentru a fi puse în discuții în cadrul grupurilor de lucru sectoriale, comisiilor ramurale pentru consultări și negocieri colective.

 

 

3_426.jpg
73390609_2502119630020380_8114600901970231296_n.jpg