La 31 iulie a avut loc ședința ordinară a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective

01.08.2018
La 31 iulie a avut loc ședința ordinară a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective

Reprezentanții Guvernului, ai Patronatelor și Sindicatelor s-au întrunit în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective pentru examinarea a 7 subiecte incluse în ordinea de zi.

A fost prezentat raportul pentru aрliсarea legislației sаnitаrе în vederea рrеvеnirii bolilor profesionale, elaborat de către Ministerul Sanătății, Muncii și Protecției Sociale în comun cu Agenția Natională pentru Sănătаtе Рublică. Membrii Comisiei au recomandat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale să conlucreze cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, în scopul aplicării eficiente și perfecționării legislației sanitare pentru prevenirea bolilor profesionale.

De asemenea, Comisia a aprobat proiectul Convenției colective la nivel național, cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă. Proiectul a fost еlаbоrаt în scopul asigurării арliсării corecte а Codului muncii la încheierea acestui tip de соntrасtе. Convenția urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Alte subiecte incluse în agendă s-au referit la tarifele pentru transportul auto de călători și la legislația care reglementează activitatea organizațiilor de creditare nebancară. Propunerile înaintate de reprezentanții Patronatelor urmează a fi discutate minuțios în cadrul Comisiei ramurale din domeniul transporturilor și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Totodată, Comisia a aprobat Planul de activitate pentru semestrul II al anului curent, în scopul asigurării discuțiilor și consultărilor eficiente ale actelor normative și ale chestiunilor de interes comun pentru Patronate, Sindicate și Guvern.

În scopul implementării modificărilor și completărilor la Legea nr. 245/2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial, Comisia a aprobat modificările necesare la Regulamentul propriu, precum și la Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial. În special aceste modificări se referă la procedura de adoptare a hotărârilor. Astfel, toate hotărârile comisiilor tripartite se vor adopta prin consens. În cazul în care nu s-a ajuns la un consens,  comisiile tripartite, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți la ședință, pot adopta una dintre următoarele hotărîri privind chestiunile examinate:

a) să transfere chestiunea pentru examinare suplimentară în unul dintre consiliile de specialitate (permanente sau temporare);

 b) să programeze chestiunea pentru examinare repetată la una dintre următoarele ședințe ale comisiei;

c) să respingă chestiunea fără discuții ulterioare.”

 

foto-img_0744.jpg
foto-img_0745.jpg
foto-img_0753.jpg
foto-img_0756.jpg
foto-img_0760.jpg

Precedenta ştire


Astăzi a avut loc ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective
La ședința prezidată de Chiril Gaburici, ministrul economiei și infrastructurii au participat reprezentanții Guvernului, Patronatelor și Sindicatelor.
25.05.2018

Următoarea ştire


Comisia națională pentru consultări și negocieri colective a examinat proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
În urma dezbaterilor din cadrul ședinței, proiectul a fost susținut, cu unele propuneri de îmbunătățire
02.11.2018