Astăzi a avut loc ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective

25.05.2018
Astăzi a avut loc ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective

 

Participanții la întrunire au examinat măsurile care au fost întreprinse în anul 2017 pentru combaterea ocupării informale și achitării salariului în plic. În acest sens, au fost desfășurate peste 140 de controale la agenții economici, au fost înăsprite sancţiunile contravenţionale pentru munca nedeclarată, pentru achitarea salariilor neoficiale şi pentru admiterea restanţelor la plata salariilor. De asemenea, au fost organizate zeci de activități de informare a salariaților și întreprinzătorilor privind riscurile angajării informale.

 

Membrii comisiei au reiterat importanța activării în câmpul legal a agenților economici din Republica Moldova, fără a se eschiva de la plata impozitelor, astfel fiind păstrate  principiile unei concurențe loiale.

În scopul diminuării în continuare a fenomenului muncii la negru, membrii Comisiei naționale au înaintat mai multe propuneri, care urmează a fi examinate de partenerii sociali, printre care:

- colaborarea constructivă între partenerii sociali şi intensificarea controalelor în cadrul echipelor pluridisciplinare;

- instruirea, informarea, şi perfecţionarea profesională a inspectorilor de muncă;

- informarea publicului larg despre prejudiciile generate de munca nedeclarată şi despre rezultatele activităţilor de monitorizare şi control;

- propagarea continuă, prin diferite surse mass-media, a prevederilor legislaţiei în domeniul muncii precum şi a căilor de respectare a acesteia;

- acordarea stimulentelor pentru angajatori și angajați pentru respectarea legislației ocupării forței de muncă;

- stimularea efectuării рrероndеrеntе а plății salariului рrin virаmеnt (саrd bаnсаr);

- trecerea la negocierea bilaterală la stabilirea salariului minim în sectorul real al economiei naționale, între patronate și sindicate;

 

De asemenea, în vederea reducerii nivelului de utilizare a contractelor civile de muncă, membrii comisiei au susținut un proiect al Convenției colective cu privire la modelul contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări și modelul actului de recepționare a lucrării.

 

Totodată, în cadrul reuniunii, au fost examinate proiectele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la planurile de pregătire a cadrelor de specialitate în instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2018-2019.

 

Potrivit proiectelor, se propune finanțarea studiilor pentru 4 982 de studenți la ciclul de licență, cu 51 de locuri bugetare mai mult decât în anul precedent. La studiile de master – 2 896 de studenți, număr identic cu cel din 2017, iar la ciclul de rezidențiat – 489 de locuri cu finanțare bugetară, cu 36 mai mult față de 2017. În învățământul dual, se planifică acoperirea taxelor de studii pentru 1 411 elevi, ceea ce notifică o creștere cu 549 de locuri comparativ cu anul trecut.

 

Prevederile proiectelor, susținute de membrii Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, vor intra în vigoare în urma aprobării de către Guvern.

rsz_img_0281_0.jpg
rsz_img_0284.jpg