Comisia tripartită s-a întrunit în noua componență

05.03.2018
Comisia tripartită s-a întrunit în noua componență

Comisia națională pentru consultări și negocieri colective s-a întrunit la prima ședință din anul acesta în noua componență, fiind prezidată de dl Chiril Gaburici, ministru al economiei și infrastructurii.

Reprezentanții Guvernului, patronatelor și sindicatelor au aprobat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.245-XVI din 21 iulie 2006 privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel teritorial, care are drept scop perfecționarea și consolidarea sistemului actual de parteneriat social.

Pe agenda reuniunii au fost subiecte ce vizează îmbunătățirea cadrului legal în domeniul ocupării forței de muncă și pensiilor.

În ceea ce privește promovarea ocupării forței de muncă, participanții la ședință au susținut un proiect de lege propus de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, ce include măsuri pentru combaterea șomajului. Documentul prevede subvenționarea angajatorilor care oferă locuri de muncă persoanelor cu dizabilități, care creează locuri de muncă în zonele rurale, precum și a celor care organizează la locul de muncă instruiri pentru stagiari și șomeri.

De asemenea, consultările au vizat și domeniul pensiilor, în particular acordarea dreptului la pensie pentru limita de vârstă în condiții avantajoase.

Membrii Comisiei au mai analizat soluțiile de asigurare a instituțiilor preșcolare, gimnaziilor și liceelor cu un număr suficient de cadre didactice, precum și cele privind  eficientizarea sistemului de achiziții publice.

 

Foto-_M3_5128.jpg
Foto-_M3_5139.jpg
Foto-_M3_5194.jpg
Foto-_M3_5196.jpg
Foto-_M3_5222.jpg
Foto-_MG_7836.jpg
Foto-_MG_7841.jpg
Foto-_MG_7847.jpg