MEMBRII COMISIEI

 

Membri din partea Guvernului:

 Viorica DUMBRĂVEANU

 ministru al sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale

 Serghei PUȘCUȚA

 ministru al finanțelor

 Igor ȘAROV

 ministru al educației, culturii și cercetării

 Ion PERJU

 ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului

 

 secretar general de stat al Ministerului Justiției

Membri supleanţi din partea Guvernului:

 Iuri PAȘINSCHI

 secretar general de stat al Ministerului Finanțelor

 

 secretar general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

 Anatolie TOPALĂ

secretar general de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

 

secretar general de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

 

Membri din partea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor:

Sergiu SAINCIUC

Vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor

Ghenadie DONOS

Preşedinte al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei

Sergiu BERNEVEC

Preşedinte al  Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie "Agroindsind"

Victor TALMACI

Preşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii „SINDINCONS”

Vlad CANȚÎR

Președinte al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova

Membri supleanţi din partea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor

Petru CHIRIAC

Vicepreşedinte al CNSM

Valentina CHIRIAC

Președintele Federației sindicale a lucrătorilor din comerț, alimentația publică, cooperația de consum, servicii, restaurante și hoteluri, "SINDLUCAS"

Ana SELINA

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri "Sindindcomservice"

Margareta STRESTIAN

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice

 

Membri din partea Confederaţiei Naţionale a Patronatului:

Vladimir FLOREA

Vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului

Pavel  CABA

Preşedinte al Federaţiei Patronale a Constructorilor

Igor CRAPIVCA

Preşedinte al Clubului republican al oamenilor de afaceri „Timpul”

Vladislav CAMINSCHI

Director executiv al CNPM

Valeriu MIRONESCU

Președinte al Federației Naționale a Patronatului din Agricultură și Industria Alimentară

Membri supleanţi din partea Confederaţiei Naţionale a Patronatului

Mila MALAIRĂU

Director Executiv, Camera de Comerţ Americană

Adrian DOROŞ

Prеşedintе intеrimar al Asoсialiеi Patronalе din Dоmеniul Conformităţii Produsеlor

Raisa  BEJAN

Vicepreşedine al Uniunii Producătorilor  de Zahăr

Eugen DAȚCO

Director executiv al Uniunii Transportatorilor şi Drumarilor