Întrebări frecvente

  • Comisia tripartită, la orice nivel, se consideră constituită în momentul în care toate cele trei părţi, sindicatele, patronatele şi administraţia publică centrală sau locală, dupa caz, şi-au desemnat membrii. Nu este nevoie de emiterea unui act administrativ al autorităţii publice pentru constituirea comisiei.

  • Comisia naţională pentru consultări şi necocieri colective are 18 membri şi 12 membri supleanţi, respectiv câte 6 plus 4 membri din fiecare parte. Comisiile la nivel de ramură şi de teritoriu au 12 membri şi 6 membri supleanţi, câte 4 plus 2 din fiecare parte.

  • Preşedinţia unei comisii tripartite la toate nivelele este asigurată de coordonatorul părţii guvernamentale sau a administraţiei publice locale, după caz, iar funcţionarea şi secretariatul comisiei e asigurat de către autoritatea publică centrală sau locală, după caz.

  • Comisiile tripartite se întrunesc ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar decât o dată pe lună la nivel naţional şi o dată la două luni la nivel ramural şi teritorial.

Adresează o întrebare