• 21.01.2016
    Privind aprobarea Regulamentului Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective.
  • 13.12.2015
    privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial.