DIALOGUL SOCIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA

La nivel naţional există o singură instituţie de dialog social cu structură tripartită - Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective.

Adresa
Republica Moldova, MD-2033, mun. Chişinău
str. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1

Date de contact
tel. +373 22 250-136
email: e-mail: valeriu.berlinschi@gov.md